خرید فایل(حسابداري مديريت (بررسي اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي))

پایان نامه حسابداری,دانلود پایان نامه,تحقیق حسابداری,دانلود تحقیق حسابداری,حسابداري مديريت,اهداف صورتهاي مالي,تاريخچه حسابداري,سود حسابداري ,ارزش گذاري در حسابداري,سود يا زيان اقلام پولي,تحقیق ACCUNTING ,مقاله ACCUNTINGحسابداري مديريت (بررسي اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي)|39013025|hfr39015790|
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان حسابداري مديريت (بررسي اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي) آماده دریافت می باشد.

مقدمه:
عموماً اطلاعات مورد نياز هر يك از گروهاي فوق توسط بخشهايي از حسابداري تهيه و تنظيم مي‌شود مثلاً حسابداري مديريت وظيفه تعيين و تنظيم اطلاعات درون سازماني را عهده‌دار بوده كه عمدة اطلاعات برآمده از حسابداري مديريت داراي ويژگيهاي زير مي‌باشد:
1- گزارشهاي مربوط به حسابداري مديريت براي مقاصد خاص، تصميمات معين و يا وضعيتهاي ويژه بوده كه اين اطلاعات عمدتاً به صورت غيرروتين و ساخت ناپافته تنظيم مي‌گردد.
2- گزارشات حسابداري مديريتي، بست به سطحي از هرم مديريت يا سطوح برخوردارنده از اطلاعات كه بدان گزارش مي‌شود، به صورت تفصيلي ارائه مي‌گردد.
3- تعداد و دوره تهيه گزارشات درون سازماني در يك دوره ممكن است زياد باشد.
4- با عنايت به مراجعي كه اطلاعات مديريت بمنظور تصميم‌گيري آنها تهيه مي‌شود، ممكن تبعيت از اصول و روشهاي حسابداري در اولويت ثانويه قرار گرفته و عامل اصلي تدوين اطلاعات فايده‌مندي آن در تصميم‌گيري و مرتبط بودن اطلاع با انواع تصميم مي‌باشد.
نمونه‌هايي از موارد كاربرد اطلاعات مربوط به گزارشهاي درون سازماني شامل: برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي، كنترل، قيمتهاي خريد و فروش، مديريت موجوديها، مديريت وجه نقد و بودجه بندي‌هاي جاري و سرمايه‌اي مي‌باشد.

فهرست:
1- مقدمه
2- اهداف صورتهاي مالي و اطلاعات حسابداري
4- اهداف گزارشگري مالي
5- تاريخچه حسابداري براي ارزشهاي جاري
1-5 پول، ابزار اندازه‌گيري و سنجش
2-5- تاريخچه حسابداري ارزشهاي جاري
3-5- تاريخچه حسابداري تغيير قيمتها در انگلستان
5-5- حسابداري تغيير قيمتها در استراليا و كانادا
8- سود حسابداري
9- تاريخچه و مفهوم اقتصادي سود
1-9- سود لذت روحي
10- مفهوم حفظ يا نگهداشت سرمايه
11- انواع مفاهيم نگهداشت سرمايه
1-11- مفهوم نگهداشت سرمايه فيزيكي
2-11- رابطه نگهداشت سرمايه و بازده سرمايه و برگشت سرمايه
12- ارزش گذاري در حسابداري
13- تجزيه و تحليل روشها و تدابير حسابداري در شرايط تورمي
1-13- حسابداري قيمتهاي تاريخي تعديل شده با استفاده از شاخص عمومي قيمتها (HC/CD)
6-13- حسابداري تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت (Revalution of Accounting)
ارزيابي تدابير حسابداري و تجزيه و تحليل تطبيقي
1- مقدمه
2- حسابداري قدرت خردي جاري (CURRENT PURCHASIN POWER ACCUNTING
1-2- روش مورد عمل
2-2- سود يا زيان اقلام پولي- در عمل
3-2- سود يا زيان اقلام پولي- از نقطه نظر تئوري
3- مشكلات نظام حسابداري قدرت خريد جاري
ماهيت صورت مكمل
4- حسابداري بهاي تمم شده جاري بر اساس گزارش آقاي سنديلند
1-4- مفاهيم بنيادي
سود تحقق يافته
2-4- روش مورد عمل
4-4- مقايسه حسابداري قدرت خريد جاري و بهاي تمام شده جاري
5- حسابداري بهاي تمام شده جاري (منتهي به پيش نويس استاندارد شماره 18 در انگلستان)
1-5- مفاهيم بنيادي
2-5- روش مورد عمل
1-6- آثار تجديد ارزيابي
2-6- مكانيزمها و روشهاي ارزيابي
تجزيه و تحليل آماري، نتيجه گيري و پيشنهاد
جامعه آماري
نحوه جمع‌آوري اطلاعات
پرسشنامه
استاندارد بين المللي حسابداري شماره
گزارش آثار تغيير قيمتها
مقدمه
توضيحات
چاره‌انديشي در برابر تغيير قيمتها
نحوه برخورد «قدرت خريد عمومي پول»
نحوه برخورد «ارزش جاري»
وضعيت كنوني
حداقل موارد افشا
ساير موارد افشا
استاندارد بين المللي حسابداري شماره
گزارش آثار تغيير قيمتها
تاريخ اجرا


مطالب دیگر:
🔑آشنایی با سيستم هاي طيف گسترده، كدهاي گسترش دهنده و بررسي اثر تداخل عمدي در سيستمهاي طيف گ🔑پروژه آماری بررسی و تحلیل جمعیت روستای بلغان🔑جمعیت شناسی و ساختار و شاخصها و ... آن و آشنایی با مباحث تنظیم خانواده🔑بررسی جريانها و قطع ها در شبکه و حل مسئله جریان ماکزیمم🔑بررسی فنی و اقتصادی طرح کارخانه فشار قوی🔑رده بندي گياهان، تاریخچه و اصول آن🔑جزوه شیمی همراه با نمنه سوالات مباحث پیوند ها، یونش، انواع جامدها و ...🔑سنگ شناسي و مطالعه كليات سنگهاي رسوبي، آذرين و دگرگوني🔑معرفی و بررسی فنی و اقتصادی طرح ساخت كليد مينياتوري🔑آشنایی با شبکه، تاریخچه، طراحی و مستندسازی آن و مبانی ویندوز و شبکه🔑تعریف و مفهوم تنش و بررسی تنش های اصلی و تانسور تنش🔑آزمایش دانه بندی مصالح سنگی🔑آشنایی با انواع و کاربردهای شبکه های عصبی و مروری بر شبکه های عصبی مصنوعی🔑ایزولاسیون و نقش اضافه ولتاژهاي موقت در طرح ايستگاههاي فشار قوي و رعايت پيش بيني هاي استا🔑صنعت قالی بافی و تاریخچه و جایگاه آن در شهرهای ایران نظیر اصفهان و کاشان و ... و مروری بر🔑آشنایی با قارچ خوراکی (صدفی)، ارزش غذایی و کشت و پرورش آن🔑آشنایی با راکتور MNSR، تاریخچه، اجزا و کاربردهای آن🔑پیش بینی، انواع و روابط و خطاهای آن🔑شناسایی و دسته بندی آیات قرآن کریم با رویکرد اجتماعی در محدوده بيست مضمون ارتباطی🔑تعيين ميزان اثربخشي روش آموزش دلگرم سازي شوانكر بر سلامت رواني و رضايت زناشويي همسران جانب🔑تحلیلی و بررسي رضايتمندي مخاطبان از سازمان نوسازي شهر تهران🔑جوشکاری ترمیت و روشهای آن و بررسی متالوژی، کاربردها و مزایای جوش ترمیت🔑آشنایی با Group Policy در ويندوز 2003🔑اصلاح و تهيه نهال و بذر و دسترسي به محصولات سبزي و صيفي سالم و بدون ميكروب (سيب زميني و پي🔑مطالعات و بازنگري طرح تفصيلي اجرايي حوضه دشت‌گل شهرستان مسجد سليمان