خرید فایل(شناسايي و تيپلوژي سازه هاي آسيب پذير مناطق شهري و روستايي در برابر زلزله)

شناسايي,تيپلوژي,سازه هاي آسيب پذير,مناطق شهري,مناطق روستايي,در برابر زلزله,زلزلهشناسايي و تيپلوژي سازه هاي آسيب پذير مناطق شهري و روستايي در برابر زلزله|31007685|hfr39015790|
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان شناسايي و تيپلوژي سازه هاي آسيب پذير مناطق شهري و روستايي در برابر زلزله آماده دریافت می باشد.

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
ادبيات و پيشينه تحقيق
جامعه آماري
روش تحقيق
فصل دوم
تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
زلزله
اثرات كلي زمين لرزه ها
الف) حركات مستقيم سازه ها
ب) گسل هاي سطحي زمين
ج) امواج جزر و مدي
د) جاري شدن سيل آتش سوزي، انفجار و غيره
چگونه زلزله بر ساختمانها اثر مي كنند
عوامل تشديد كننده آسيب پذيري ساختمان
مطالعه بافت بيروني روستا و شهر
پراكندگي و تراكم واحد روستايي و شهري
بررسي تأثير روابط اجتماعي در بافت روستا و شهر
مطالعه كالبدي بافت روستا و شهر
آشنايي با سازه هاي شهري و روستايي
سازه هاي آجري
سازه هاي فلزي
سازه هاي مركب فولادي و بتن مسلح
سازه هاي بتن مسلح
اهداف مقاوم سازي
آسيب پذيري قابل پيش بيني
مقاوم سازي لرزه اي سازه هاي با مصالح بنايي
روش هاي مقاوم سازي
انتقادات
پيشنهادات
چرخه مديريت بحران
1- مرحله پيش گيري
2- مرحله آمادگي
الف) آمادگي در برابر خطر
ب) تخفيف خطر
ج) جلوگيري از خطر
3- مرحله مقابله
4- مرحله بازسازي
آمادگي برنامه هاي ترويجي
نتيجه گيري
منابع

مقدمه
همانطور كه مستحضر هستيد، ايران يكي از 10 كشور بلاخيز جهان است كه هر ساله خسارات مادي و جاني بسيار سنگين را متحمل مي شود.
اكثر زلزله هاي گذشته ايران بيشتر از ماهيتي روستايي برخوردار بوده و سازه هاي آسيب ديده و خراب شده عموماً ساز هاي يك طبقه خشتي، سنگي، آجري و از نظر سكونت به صورت تك خانوار بوده اند.
بعد از وقوع اين زلزله ها، عمليات امداد و نجات به صورت خودامدادي و با وسايل ابتدايي نظير بيل و كلنگ صورت مي گرفته و به ندرت نياز به عمليات پيچيده جستجو با كمك تجهيزات مكانيكي پيشرفته بوده است.
متأسفانه در حال حاضر در صورت وقوع زلزله در هر يك از شهرهاي بزرگ لرزه خيز ايران مثلاً تهران، تبريز، مشهد با توجه به آسيب پذيري لرزه اي سازه هاي ساختماني آنها، ابعاد خرابيهاي سازه اي بسيار گسترده و تعداد افراد محبوس در آوارهاي ايجاد شده، بسيار زياد خواهد بود كه اهميت شناسايي تيپ لوژي سازه هاي آسيب پذير در مناطق شهري و روستايي را بيش از پيش مورد توجه قرار مي دهد.
با شناسايي سازه هاي آسيب پذير و تخريب و بازسازي مجدد آنها مي توان از برزو فاجعه اي انساني تا حد زيادي كاست.

بيان مسئله
عنوان تحقيق مي باشد. به طور جزئي و دقيق تر يعني بيان نارسايي هاي محدودة مورد مطالعه در برابر زلزله، راهكارهاي تدوين تدابير اصولي در جهت رسيدن به يك الگوي صحيح و مقاوم در برابر زلزله و بررسي اين موضوع در سه دوره قبل، حين و بعد از حادثه.

اهميت و ضرورت تحقيق
در كشور ما به اصول ساخت و ساز توجه خاصي نمي شود، هركس با هر سليقه و با هر تحصيلاتي اقدام به ساخت و ساز مسكن مي نمايد كه نتيجه آن خانه هاي غيرمقاوم و غيراستانداردي است كه هر لحظه جان افراد بي گناه را تهديد مي كند.
در اين تحقيق سعي شده به شناسايي تيپ لوژي سازه هاي آسيب پذير در مناطق شهري و به خصوص روستايي بپردازيم تا شايد با خواندن اين مطالب اندكي به فكر فرو برويم كه براستي چرا به اين امر مهم و حياتي كه يكي از اساسي ترين نيازهاي ما به شمار مي رود، توجه بيشتري ننموده ايم و شايد بتوانيم نگاه مسئولان مربوطه را به اهميت هرچه بيشتر ساخت و ساز و تدوين اصول و قوانيني در جهت بهتر ساختن خانه ها، جلب نماييم.


مطالب دیگر:
پرسشنامه تاثیر و ارتباط برند و لوگو در اهداف خرید کالاهای لوکسخلاصه کامل کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی اروپا تالیف جهانشاه پاکزادپاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی توسط ریمون کیوی و لوک وان کامپنهودپرسشنامه ارزیابی تاثیر مدیریت روابط عملکرد پروژه در شرکتهای صنعتیپرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش سیستم معاملات آنلاین بورسپرسشنامه ارتباط و آیتم های تاثیر گذار بر رفتار مشتریان نسبت به ارائه خدمات در مراکز گردشگریپرسشنامه بررسی عملکرد و امنیت نرم افزارها و سخت افزارها ، اینترنت و خدمات الکترونیکی در بانک و رضایت در بین کارمندان و مشتریانپرسشنامه تعهد ، وجدان کاری و رضایت از شغل در محل کارپرسشنامه بررسی ارتباط بین رضایت از محل کار ، ارزیابی عملکرد و رفتار کارکنانپرسشنامه بررسی و اولویت بندی عوامل مهم اجرای مدیریت تولید بهنگام (JIT) در بخش خدماتپرسشنامه تاثیر فرهنگ مدیریت بر عملکرد شغلی کارکنانپرسشنامه بررسی عوامل موثر بر نگرش نسبت به تبلیغاتپرسشنامه اهمیت و ارجحیت نسبت های غیر مالیپرسشنامه اهمیت و ارجحیت نسبت های مالیپرسشنامه ارزیابی عملکرد مالی و غیرمالی در بانک با روش AHPپرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مالی شرکت های وابسته به دانشگاهبررسی عوامل موثر بر رشد مالی شرکتهای دانش بنیان در ایرانپرسشنامه بررسی ارتباط بین عملکرد مدیریت کیفیت و عملکرد مالی سازمانپرسشنامه ارتباط مدیریت دانش بازاریابی با عملکرد سازمانیپرسشنامه بررسی رابطه بین یادگیری و نوآوری سازمانی با توسعه خدمات سازمانی و عملکرد مالیپرسشنامه عوامل موثر بر تمایل به خرید محصولات جعلی در یک کشور اسلامیپرسشنامه بررسی تاثیر عضویت مدیران سازمان در شبکه های اجتماعی، بر عملکرد سازمانی از طریق شبکه دانش و انعطاف پذیری استراتژیکپرسشنامه سنجش رضایت مندی از برندهای ایرانیپرسشنامه عوامل موثر بر حفظ مشتریان (رضایت،تعهد و اعتماد مشتریان)پرسشنامه بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران